Angielski dla przedszkoli – stare


Dlaczego oferta speak ART school for kids?

Kompleksowa opieka nad zajęciami z jezyka angielskiego w przedszkolu!
speak ART pomaga w tworzeniu przedszkoli językowych.
 • Każda z ofert powstaje w trybie indywidualnym, tak aby spełnić wszystkie Państwa oczekiwania a zarazem stworzyć ofertę konkurencyjną na rynku edukacyjnym.
 • Oferta oraz program nauczania zostają napisane bo wnikliwym zbadaniu potrzeb klienta przez przedstawiciela speak ART school for kids.
 • Działamy pod Patronatem Metodycznym Wydawnictwa Macmillan Education oraz Znak Jakości Kidzone- strefa szęśliwego dziecka.
 • Dysponujemy profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi do prowadzenia kursów językowych dla Dzieci w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym.
 • Współpraca z rodzicami, comiesięczne przekazanie programów oraz materiałów dodatkowych drogą elektroniczną.
 • Wykwalifikowana językowo kadra, kochająca pracę z Dziećmi, stale hospitowana przez metodyków speak ART school for kids.
 • Raporty postępów Dzieci w nauce- lektorzy współpracując z metodykiem opracowują kwartalne lub półroczne raporty postępów Dzieci w nauce języka angielskiego.
 • Gwarancja zastępstw w razie nieobecności lektora.
 • Zapoznajemy Dzieci z kulturą krajów anglosaskich- podróże multimedialne, poznanie architektury, kultury a nawet smaków poszczególnych państw.
 • Organizacja przedstawień w języku angielskim/ dni otwartych dla rodziców/ eventów tematycznych.
 • Zapewniamy programy metodycznie opracowane przez Wydawnictwo Językowe Macmillan, a także właściwie dopasowane do poszczególnych grup wiekowych przez metodyków speak ART school for kids.

Podczas zajęć z języka angielskiego jesteśmy małymi aktorami, kucharzami, artystami, geografami, podróżnikami, kulturoznawcami, lektorami etc.

Razem z Dziećmi wcielamy się w każdą rolę aby poznać, zrozumieć i polubić otaczający nas świat w języku angielskim.

Program

Profesjonalne zaplecze speak ART

Szkoła speak ART pracuje w oparciu o autorskie programy nauczania dla przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat oraz dla grup żłobkowych. Programy pisane są w oparciu o wyznaczniki Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz standardy Wydawnictwa Językowego Macmillan.

Każdy program nauczania jest rozpisany na 10 miesięcy nauki – pełen cykl roku szkolnego. Każdy miesiąc nauki ze speak ART to początek nowej przygody w języku angielskim. Do poszczególnych miesięcy metodyk speak ART dopasowuje inny temat. Miesięczny program obejmuje projekty tematyczne, kulturowe, artystyczne, plastyczne, multimedialne, a także elementy dramy dla najmłodszych.

Lektorzy speak ART są wyposażeni w profesjonalne materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego dzieci. Materiały są dopasowane do poszczególnych działów tematycznych, tak aby każdego miesiąca zaskakiwać dzieci i motywować je do odkrywania świata w języku angielskim. Poza komponentami kursów proponowanymi przez Macmillan Education korzystamy z różnorodnego zaplecza innowacyjnych materiałów dydaktycznych speak ART.

bigben

Metody pracy

Nauka dzieci opiera się głównie na zabawie

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Edukacji z dnia 17.06.2016 wychowanie przedszkolne powinno „rozbudzać świadomość językową i wrażliwości kulturową oraz budować pozytywną motywację do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych”. Taki jest też cel speak ART school for kids.

Nauka dzieci w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym opiera się na zabawie. Zadaniem lektora jest zachęcenie uczniów do zabawy w języku obcym, podczas której naturalnie będą przyswajać wiedzę językową.

Proporcje językowe proponowane na zajęciach speak ART to początkowo 85% język angielski oraz 15% język polski. Z czasem język polski jest eliminowany – kiedy dzieci znają już zwroty używane przez lektora w języku obcym. Chcemy aby uczniowie speak ART school for kids czuli się swobodnie i bezpiecznie, dlatego dopuszczamy używanie języka polskiego na początku nauki.

10276982_643961835696291_8873056257696203010_n

TPR to metoda szczególnie popularna w nauczaniu dzieci, ponieważ najlepiej odzwierciedla ich potrzeby i zdolności. Lektor wydaje polecenia w języku obcym, a uczniowie odpowiadają właściwie wykonanymi gestami i ruchem. Takie podejście kładzie nacisk na rozumienie języka obcego, co jest pierwszym krokiem do nauki mówienia i swobodnej komunikacji.

TPR to innowacyjna metoda, która pozwala pracować już z najmłodszymi dziećmi, nawet tymi, które nie umieją jeszcze mówić w języku ojczystym.

Zajęcia prowadzone zgodnie z tą metodą będą dynamiczne, pełne ruchu i aktywności fizycznej, którą przecież dzieci uwielbiają! Taka forma dodatkowo wspiera proces uczenia się u dzieci.

Metodę TPR uważa się też za eliminującą stres podczas nauki języka obcego.

Wierzymy, że każdy nasz uczeń jest inny i zasługuje na indywidualne podejście. Znamy dzieci, które uczą się oglądając obrazki, inne najlepiej zapamiętują słuchając piosenek, a jeszcze inne muszą odegrać scenkę lub pokazać pantomimę, aby przyswoić nowe słówko. Każde z nich ma swój talent, szczególnie dobrze rozwinięty rodzaj inteligencji. Opisał je Howard Gardener w 1983. Wyróżniamy inteligencje:

 • matematyczno-logiczną
 • językową
 • przyrodniczą
 • muzyczną
 • przestrzenną
 • cielesno-kinestetyczną
 • interpersonalną
 • intrapersonalną

Podczas naszych zajęć każdy uczeń znajdzie coś dla siebie, dzięki czemu łatwiej przyjdzie mu nauka nowego materiału. Lektorzy speak ART dbają, aby nowe słówka pokazać, zaśpiewać, poszukać ukryte w sali, obejrzeć, odegrać, narysować i wyobrazić sobie z zamkniętymi oczami.

Metoda immersji to zanurzenie w języku obcym. Angielski w czasie zajęć jest językiem komunikacji i instrukcji między lektorem a dziećmi, a z czasem też staje się formą interakcji między dziećmi. To naturalna metoda przyswajania języka obcego, najbliżej naśladująca naukę języka ojczystego. Podczas zajęć prowadzonych zgodnie z metodą immersji lektor nie używa języka polskiego.

Zależy nam na tym, aby nasi mali uczniowie od pierwszych chwil czuli się osadzeni w kontekście podczas nauki nowego języka. Nie uczymy zwrotów ani słówek w próżni – wierzymy, że zostaną lepiej zapamiętane, jeśli od samego początku dzieci będą ich używać w adekwatnych sytuacjach. Dlatego też podczas omawiania nazw owoców i warzyw bawimy się w sklep, a ucząc się części ciała nasi mali uczniowie udają, że odwiedzają lekarza. Zawsze dbamy też o adekwatne rekwizyty, dobrą atmosferę i właściwie zaaranżowaną przestrzeń!

Dzięki partnerstwu z czołowym wydawnictwem językowym Macmillan pracujemy z BEBOP!

Bebop to podręcznik dla najmłodszych uczniów, który wyróżnia nowatorskie, multisensoryczne podejście do nauczania. Nauka z Bebop polega na stymulowaniu i wykorzystywaniu wszystkich zmysłów poprzez gry i zabawy. Dzięki temu zajęcia są żywiołowe, dzieci zaangażowane, a nauka szybka, przyjemna i efektywna. W serii Bebop sympatyczni bohaterowie piosenek oraz historyjek stopniowo wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego, którego dzieci uczą się w najlepszy możliwy dla nich sposób – podczas zabawy!

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mobilnych Bebop angażuje we wspieranie dzieci w nauce także ich rodziców. Dostępna dla nich aplikacja Bebop Band pomoże im być na bieżąco z tym, czego uczą się dzieci, i pozwoli rodzicom odgrywać czynną rolę w rozwoju ich umiejętności językowych.

Super Simple Learning to cykl piosenek i materiałów dedykowanych do nauki języka angielskiego w przedszkolach. Zostały stworzone z myślą o najmłodszych uczniach przez grupę doświadczonych lektorów pracujących w Japonii. Intuicyjne gesty oparte o język migowy ułatwiają zapamiętywanie i rozumienie nowych zwrotów, a zabawne teksty i przyjemna muzyka sprawiają, że nasi uczniowie wprost uwielbiają piosenki, na których oparte są nasze zajęcia!