Odkryj serię
przewodników dla nauczycieli
A New Way of Teaching*

16

nauczycieli-ekspertów

23

miesiące międzynarodowej współpracy

11

rozdziałów

304

strony

Book 1

A New Way of Teaching

Dowiesz się:
 • jak uczniowie mogą łatwo przyswoić strategie uczenia się
 • jak wprowadzić autoewaluację i kryteria sukcesu
 • jak uczniowie mogą łatwo przyswoić strategie uczenia się
 • jak wprowadzić autoewaluację i kryteria sukcesu
 • jak wzmacniać motywację i pewność siebie uczniów
 • jak sprawić, aby uczniowie korzystali aktywnie ze zdobytej już wiedzy
 • jak wydłużyć czas koncentracji uwagi dzieci
 • jak układać współpracę z rodzinami naszych uczniów

Book 2

Troubleshooter

Dowiesz się:
 • jak formułować dobre i skuteczne instrukcje
 • jak pracować z dużymi grupami o zróżnicowanym poziomie
 • jak prowadzić aktywizujące lekcje nawet w małej przestrzeni
 • jak wspierać kompetencje czytania i słuchania
 • jak sprawić, aby uczniowie chętnie i dużo mówili i pisali
Book 3

Idea Bank

Dowiesz się:
 • jak w przyjemny sposób ćwiczyć gramatykę z dziećmi
 • jak atrakcyjnie prowadzić lekcje online
 • jakie książeczki kształtują inteligencję emocjonalną
 • jak ułatwić dzieciom zapamiętanie reguł gramatycznych
Projekt numer EOG/19/K4/W/0053 “Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych” korzysta z dofinansowania o wartości 203 017 EURO otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez wzmocnienie kompetencji kadr edukacji wczesnoszkolnej. Czas wdrażania projektu: Maj 2020 - Kwiecień 2022. Grant został przyznany w ramach Programu Edukacja. Projekt uzyskał także dofinansowanie ze środków budżetu państwa.​


Chcesz otrzymać przewodniki w wersji drukowanej?

Przetestuj innowacyjne metody pracy na swoich lekcjach w klasach 0-3 SP, wypełnij formularz, a w podziękowaniu wyślemy Ci drukowane książki!

Zapoznaj się z przewodnikami

pobierz PDF z linków powyżej

Przetestuj nowe metody w akcji

zaobserwuj zmianę i sprawdź reakcje uczniów

Podziel się z nami swoją refleksją

w krótkim formularzu